Hör upp blindstyre

En stafett där man skall hjälpa den som cyklar med hörselkåpor att ta sig igenom banan.

Först i mål eller snabbaste tid erhåller 3 poäng