bungee run

Ifäst bungee linor skall ni 2 och 2 se vem som kommer längst på 2 försök.

 

Vinnande laget erhåller 3poäng.